do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana

Regulamin sklepu Pionkonauci.pl

aktualizacja: 28.06.2017
Bardziej przystępną, nieprawniczą wersję Regulaminu znajdziesz tutaj.

 

1. Postanowienia ogólne 

 1. Sklep Pionkonauci.pl działa pod adresem internetowym www.pionkonauci.pl i prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej Bartvessh Bartosz Wójcik, os. Centrum E 25/27, 31-934 Kraków, numer NIP:  6783034129, REGON: 362957602, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Sklep Pionkonauci.pl prowadzi działalność handlową w zakresie obrotu grami i zabawkami, ich elementami oraz powiązanymi akcesoriami.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki działania i korzystania ze sklepu Pionkonauci.pl, w tym sposób składania i realizacji zamówień, zawierania umów sprzedaży, rozpatrywania reklamacji, prawa i obowiązki Stron oraz przebieg innych usług.
 4. Dane teleadresowe siedziby firmy: Bartvessh Bartosz Wójcik, os. Centrum E 25/27, 31-934 Kraków.
 5. Dane teleadresowe Magazynu firmy: Bartvessh Bartosz Wójcik, ul. Grochowa 26D, 30-731 Kraków.
 6. Podstawowy kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej i telefonów:

e-mail: sklep@pionkonauci.pl
tel.: 667480923

 1. Użytkownicy i Klienci akceptując Regulamin zobowiązani są przestrzegać jego postanowień.
 2. Klienci i Użytkownicy potwierdzają zapoznanie się z Regulamin przy Rejestracji lub przy składaniu Zamówienia.
 3. Regulamin stanowi część umowy pomiędzy Klientem a Sklepem, zawieranej przy składaniu Zamówienia przez Klienta.

  

2. Definicje 

 1. Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem, która dokonuje bądź dokonała Zamówienia poprzez Sklep.
 2. Konto – profil i dane zarejestrowanego Użytkownika, dzięki którym może korzystać z dodatkowych funkcji Sklepu opisanych w Regulaminie.
 3. Magazyn – część działalności Sklepu, zlokalizowana w miejscu odrębnym od siedziby firmy, zajmująca się przechowywaniem Towarów oraz obsługą Zamówień. Adres Magazynu:

Ul. Grochowa 26D
30-731, Kraków

 1. Pionkonauci, Pionkonauci.pl -  sklep stacjonarny i internetowy opisany w punkcie 1.1 Regulaminu.
 2. Platforma Internetowa – witryna internetowa Sklepu dostępna pod adresem https://www.pionkonauci.pl, która umożliwia przeglądanie oferty, składanie Zamówień, Rejestrację oraz inne czynności związane z Zamówieniami.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady działania Sklepu.
 4. Rejestracja – proces tworzenia Konta przez Użytkownika w ramach Sklepu o jednorazowym charakterze, przeprowadzany poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 5. Towar – produkty fizyczne, które oferowane są i sprzedawane w Sklepie.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu w formie strony internetowej.
 7. Zamówienie – jest zamówieniem złożonym przez Użytkownika w Sklepie, dzięki któremu staje się Klientem.

 

3. Rejestracja i Konta Użytkowników 

 1. Użytkownicy Sklepu Internetowego mają możliwość dokonania Rejestracji, pozwalającej na założenie osobistego, indywidualnego Konta na Platformie Internetowej Sklepu.
 2. Za pośrednictwem Konta możliwe jest przyspieszenie składania kolejnych Zamówień, ocenianie Towarów, przechowywanie Towarów w wirtualnej przechowalni oraz monitorowanie bieżącego stanu realizacji Zamówień.
 3. Na Koncie Użytkownika przechowywane są informacje dotyczące danych osobowych Użytkownika oraz danych dotyczących wysyłki i przeszłych oraz bieżących Zamówień.
 4. Konto umożliwia dostęp i modyfikację własnych danych osobowych Użytkownikowi.
 5. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik może logować się na stronie korzystając z wybranego przez siebie loginu i hasła. Użytkownik może zmienić hasło po zalogowaniu się na Konto na Platformie Internetowej Sklepu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swojego loginu i hasła przed wykorzystaniem ich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

4. Zasady i warunki składania oraz realizacji Zamówień 

 1. Sklep zobowiązuje się zachować należytą staranność w zakresie świadczonych usług i procesów sprzedaży, zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Ceny przedstawione na Platformie Internetowej Sklepu są cenami brutto (z podatkiem VAT) i wyrażone są w polskich złotych.
 3. Cena Towaru jest wiążąca w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta, a zarejestrowane Zamówienie jest potwierdzeniem ustalenia tej ceny.
 4. Zamówienia od Klientów przyjmowane są poprzez Platformę Internetową Sklepu, telefonicznie, pocztą elektroniczną, bądź poprzez bezpośredni kontakt z obsługą Sklepu.
 5. Złożenie Zamówienia w Sklepie nie wymaga Rejestracji.
 6. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest dostarczyć danych osobowych i teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Są to w szczególności:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres dostawy,
  3. Dane kontaktowe – telefon i adres poczty elektronicznej niezbędne do komunikacji w zakresie realizacji Zamówienia.
 7. Złożenie przez Klienta Zamówienia traktowane jest jako chęć zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sklepem na określone przez Klienta Towary.
 8. Komunikacja z Klientem na temat stanu Zamówienia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient uzyskuje w ten sposób na bieżąco informacje o stanie realizacji Zamówienia.
 9. W przypadku złożenia zamówienia poprzez pocztę elektroniczną lub telefon, Sklep przesyła Klientowi podsumowanie złożonego Zamówienia z prośbą o potwierdzenie. Zamówienia składane wyżej wymienionymi drogami będą realizowane tylko po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Klienta.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klienci otrzymują pocztą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia przez Sklep, wraz z podsumowaniem zawierającym między innymi liczbę i cenę towarów, koszty dostawy, termin realizacji, Regulamin.
 11. Realizacja Zamówienia przez Sklep odbywa się po otrzymaniu płatności na rachunek bankowy Sklepu lub, w przypadku płatności odroczonej/przy odbiorze, po akceptacji Zamówienia przez obsługę Sklepu.
 12. Realizacja Zamówień przez Sklep odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy Sklepu.  Zamówienia złożone w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy realizowane będą kolejnego dnia roboczego.
 13. Towary przedstawione w Sklepie Internetowym posiadają określony czas realizacji, który jest przybliżonym czasem potrzebnym na wysłanie zamówienia do Klienta od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez obsługę Sklepu.
 14. W przypadku zamówień złożonych na kilka Towarów, łącznym terminem realizacji jest najdłuższy czas realizacji Towaru wchodzącego w skład zamówienia.
 15. Towary, które oznaczone są czasem realizacji równym lub dłuższym niż „do 48h” są sprowadzane na zamówienie od współpracujących dostawców. Sklep nie gwarantuje realizacji takich Zamówień jeśli dostawca odmówi realizacji ze względu na brak towaru lub dostawa nie będzie możliwa. W takich przypadkach Sklep poinformuje o sytuacji Klienta oraz zwróci całość środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta na wskazany rachunek bankowy.
 16. Jako potwierdzenie zawarcia umowy kupna – sprzedaży, Klient wraz z Zamówieniem otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 17. W przypadku, gdy dostępność Towarów jest ograniczona, Klient zostanie poinformowany przez Sklep o braku produktu lub konieczności dłuższego oczekiwania na zrealizowanie Zamówienia. W takich sytuacjach Klient ma możliwość anulowania Zamówienia w całości lub części.
 18. Podczas składania Zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego, jeśli jest jego posiadaczem. W zależności od typu promocji, kody rabatowe mają określony okres ważności lub liczbę możliwych zastosowań. Klient zostanie poinformowany o tych warunkach wraz z kodem. Przyznany rabat nie może być łączony z innymi rabatami lub promocjami, chyba że zasady tej promocji lub kuponu stanowią inaczej.
 19. Po realizacji Zamówienia, Sklep w ramach zawartej umowy może przesłać Klientowi zaproszenie do wypełnienia ankiety elektronicznej w celu zbadania opinii na temat przeprowadzanej transakcji. Klient ma prawo odmówić wypełnienia ankiety bez podawania przyczyny i nie wpływa to na realizację Zamówienia ani dalszą współpracę ze Sklepem.

 

5. Zamawianie Towarów w przedsprzedaży 

 1. Sklep oferuje Klientom możliwość Zamówienia Towarów w przedsprzedaży, czyli Towarów które nie są jeszcze fizycznie dostępne w Sklepie ze względu na trwającą produkcję, dostawę lub z innych względów.
 2. Czas oczekiwania na realizację Zamówień w przedsprzedaży jest przedstawiony na stronie informacyjnej Towaru na Platformie Internetowej.
 3. Zamówienia w przedsprzedaży będą realizowane niezwłoczne po otrzymaniu Towarów od dostawcy, zgodnie z kolejnością chronologiczną Zamówień.
 4. Sklep nie gwarantuje, że wszystkie Towary zamówione w przedsprzedaży będą dostępne, lecz dołoży starań aby wszystkie Zamówienia zostały zrealizowane.
 5. Płatność za Towary w przedsprzedaży wystarczy uiścić najpóźniej w dzień poprzedzający planowaną datę realizacji.

 

6. Towary uszkodzone i używane 

 1. Sklep oferuje Klientom możliwość Zamówienia Towarów używanych lub uszkodzonych, które pomimo swojego stanu nadają się do użytkowania.
 2. Towary używane i uszkodzone znajdują się zawsze w odrębnej kategorii oraz są wyraźnie oznaczone jako używane lub uszkodzone.
 3. Opis Towarów używanych lub uszkodzonych zawiera dodatkowe informacje mówiące o stanie Towaru oraz zaopatrzony jest w dodatkowe fotografie prezentujące stan fizyczny Towaru.
 4. Towary używane lub uszkodzone charakteryzują się obniżoną ceną, są rozpakowane (brak folii ochronnej) oraz noszą ślady użytkowania (normalne zużycie) lub są uszkodzone.
 5. Przez uszkodzenie rozumiane jest przykładowo: brak określonych elementów, uszkodzone figurki lub elementy, uszkodzone dokumenty lub instrukcja.
 6. Klient dokonując zakupu Towarów uszkodzonych lub używanych oświadcza, że ich zapoznał się z opisem stanu Towaru oraz go akceptuje.

 

7. Warunki płatności 

 1. Klient może dokonać zapłaty za Zamówienie poprzez:
  1. Płatność przy odbiorze – za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym,
  2. Płatność z góry tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu: 76 1910 1048 2117 8205 7744 0001.
  3. Płatność z góry – poprzez szybką płatność elektroniczną za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
  4. Płatność z góry – poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem serwisu PayPal,
  5. Płatność z góry – poprzez kartę płatniczą, za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 2. Obsługę płatności realizowanych przez serwis Przelewy24, w tym kartą płatniczą, prowadzi operator - firma PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327, numer KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068 wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 3. W przypadku dokonywania płatności z góry, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni roboczych. W razie nie otrzymania płatności w tym czasie, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Sklep, a Klient zostanie poinformowany o anulowaniu pocztą elektroniczną.
 4. Przed anulowaniem Zamówienia, w razie braku płatności, Klientowi zostanie przesłana zautomatyzowana wiadomość z przypomnieniem poprzez pocztę elektroniczną.

  

8. Warunki dostawy 

 1. Sposób, a tym samym warunki i koszt dostawy, wybierany jest przez Klienta podczas procesu składania Zamówienia, spośród dostępnych możliwości.
 2. Na dzień aktualizacji Regulaminu, dostępne sposoby dostawy to:
  1. Odbiór osobisty,
  2. Przesyłka Pocztą Polską,
  3. Przesyłka poprzez Paczkomaty InPost i kuriera InPost.
 3. Klient ponosi koszty dostawy w ramach składnego Zamówienia.
 4. Usługa dostawcza zamawiana i opłacana jest przez Sklep.
 5. Dostawa następuje w czasie deklarowanym przez przewoźnika odpowiadającego za wybrany przez Klienta sposób dostawy.
 6. Przy odbiorze przesyłki, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i jej opakowanie pod względem jej integralności – oznaki uszkodzenia zawartości przesyłki lub opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę, sporządzając wraz z nim protokół szkody.
 7. Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki, szczególnie w przypadku znacznego uszkodzenia opakowania lub zawartości.
 8. W razie odmowy przyjęcia przesyłki lub nie odebrania jej rzez Klienta, przesyłka zostanie zwrócona do Magazynu.
 9. W razie życzenia Klienta, możliwa jest dostawa do innego kraju Unii Europejskiej lub poza nią. W takich wypadkach koszt przesyłki jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

  

9. Anulowanie Zamówienia 

 1. Klient może anulować Zamówienie w dowolnym momencie od jego złożenia do chwili realizacji (wysyłki).
 2. Anulowanie Zamówienia można wykonać poprzez Platformę Internetową Sklepu, kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Sklep zwróci Klientowi poniesione koszty Zamówienia wraz z pierwotnym kosztem wysyłki w ciągu 7 dni roboczych, w uzgodniony sposób, na ogół tym samym kanałem w jaki dokonano pierwotnej płatności, o ile jest to możliwe.
 4. Możliwe jest anulowanie jedynie części Zamówienia na zasadach przedstawionych w powyższych punktach. W takim przypadku Klient nadal ponosi koszty wysyłki.

 

10. Zwroty i odstąpienia od umowy 

 1. Klient może odstąpić od umowy lub zrezygnować z części zamówienia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni roboczych od chwili odebrania przesyłki z Zamówieniem.
 2. W przypadku rozdzielenia Zamówienia na większą liczbę przesyłek, wyżej wymieniony termin liczony jest od chwili odebrania ostatniej z przesyłek.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o treści pozwalającej na jednoznaczne zidentyfikowanie Zamówienia (np. numer Zamówienia), a następnie przeprowadzenie zwrotu Towaru w sposób uzgodniony ze Sklepem.
 4. Koszty zwrotu Towaru ponoszone są przez Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania Towaru, maksymalnie do 14 dni od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sklep zwróci Klientowi kwotę Zamówienia wraz z pierwotnym kosztem wysyłki w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w uzgodniony sposób, na ogół tym samym kanałem w jaki dokonano pierwotnego zakupu, chyba że nie będzie to możliwe – wtedy po uzgodnieniu z Klientem.
 7. Możliwe jest odstąpienie jedynie od części Zamówienia na zasadach przedstawionych w powyższych punktach. W takim przypadku Klientowi zwracana jest część kosztów wysyłki proporcjonalna do wartości zwracanego Towaru względem całości Zamówienia.
 8. Klient odpowiada za obniżenie wartości Towarów, które było skutkiem korzystania lub przechowywania w sposób inny niż konieczny do zbadania Towaru, w tym nieodpowiednie zapakowanie do zwrotu.
 9. Przez zbadanie Towaru rozumiane jest korzystanie z Towaru w celu sprawdzenia jego stanu, cech i właściwości oraz sposobu funkcjonowania, które umożliwia podjęcie decyzji o zachowaniu Towaru lub odstąpieniu od umowy.
 10. Jeśli przedmiotem odstąpienia od umowy jest zestaw promocyjny składający się z kilku Towarów sprzedawanych także oddzielnie, Klient może zrezygnować z części zestawu, lecz zwracana kwota będzie odpowiadała różnicy pomiędzy promocyjną ceną zestawu a Towarami nie objętymi odstąpieniem od umowy w ich normalnej cenie w Sklepie (poza zestawem).

 

11. Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczać Klientom Towary wolne od wad, za wyjątkiem Towarów oznaczonych jako uszkodzone lub używane.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności otrzymanego Towaru z ze złożonym zamówieniem lub opisem Towaru, jego wad lub braku elementów Towaru lub zamówienia, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje składane są drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej sklep@pionkonauci.pl lub poprzez wysłanie oświadczenia o reklamacji na adres Magazynu.
 4. Reklamacje składane są poprzez przesłanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację Zamówienia (np. jego numer) oraz opisanie sytuacji w zrozumiały sposób, w tym wskazanie przyczyny reklamacji oraz daty jej stwierdzenia.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia o reklamacji, Sklep potwierdzi jego złożenie drogą elektroniczną.
 6. W przypadku gdy Towar podlegający reklamacji jest uszkodzony, Sklep podejmie próbę wymiany Towaru na nowy, nieuszkodzony.
 7. W przypadku braku Towarów w przesyłce względem Zamówienia, Sklep prześle brakujące Towary na własny koszt.
 8. Jeśli uszkodzone lub brakujące Towary nie będą dostępne do przesłania lub wymiany, Klient może zdecydować się na zwrot pieniędzy za ten Towar, zaakceptować Towar i obniżoną cenę lub zmienić zamówienie wybierając inne Towary ze sklepu, które przesłane zostaną na koszt Sklepu.
 9. W zależności od przypadku, konieczne może być przesłanie przez Klienta Towaru do Magazynu celem dokończenia procesu reklamacji. Sytuacje te będą indywidualnie rozstrzygane przez obsługę Sklepu wraz z Klientem.
 10. Sklep zobowiązuje się rozpatrzeć reklamacje w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia przez Klienta. Jeśli sklep nie odpowie na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, to uznaje się, że Sklep przyjął reklamację.
 11. W przypadku uznania reklamacji, koszty reklamacji ponosi Sklep. W tym są to koszty wysyłki Towaru do Magazynu przez Klienta, a także koszty wysłania naprawionego lub wymienionego Towaru do Klienta.

  

12. Treści zamieszczane przez użytkowników 

 1. Strona internetowa umożliwia Użytkownikom umieszczanie określonych treści związanych z zamówionymi Towarami, takie jak zdjęcia czy opinie.
 2. W przypadku zamieszczania treści przez Użytkowników, Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania prawa w zakresie tej treści.
 3. Niedozwolone jest w szczególności zamieszczanie treści o charakterze pornograficznym, treści obraźliwych wobec innych osób, wyznań, grup społecznych, a także treści łamiących prawa autorskie stron trzecich.
 4. Użytkownicy przesyłając treści wyrażają zgodę na ich publikację przez Sklep na Platformie Internetowej, a w szczególności wyrażają zgodę na opublikowanie wizerunków osób znajdujących się w materiałach graficznych oraz opinii osób.
 5. Użytkownicy mają prawo do usunięcia zamieszczonych przez siebie treści, co jest możliwe poprzez zgłoszenie obsłudze Sklepu.
 6. Sklep zastrzega możliwość wykorzystania opinii i materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w celu promowania Towarów i Sklepu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji materiałów przesłanych przez Użytkowników, które łamią zasady niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa bądź są niestosowne względem panujących zwyczajów.

  

13. Usunięcie konta 

 1. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta  w dowolnym momencie.
 2. Usunięcie konta następuje po zgłoszeniu przez Klienta poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej sklep@pionkonauci.pl

 

14. Zmiany regulaminu 

 1. Regulamin został udostępniony dla Użytkowników i Klientów w formie elektronicznej, na Platformie Internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie.
 3. Regulamin dotyczy wszystkich Zamówień złożonych od daty zmiany Regulaminu. Dla Zamówień przed tą datą stosuje się zasady Regulaminu sprzed zmiany, chyba że są one mniej korzystne dla Zamawiających.
 4. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, nowy Regulamin zostanie opublikowany najpóźniej w przeddzień wejścia zmiany w życie.
 5. Sklep udostępni na Platformie Internetowej poprzednie wersje Regulaminu
 6. Aktualna treść Regulaminu jest każdorazowo przesłana Klientowi przy składaniu Zamówienia w Sklepie. Jest to wersja obowiązująca przy tym Zamówieniu.

  

15. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a szczególnie Kodeks Cywilny i inne ustawy.

 

do góry
Polajkuj nasz Fanpage nim wchłonie go Czarna Dziura! Otrzymuj informacje o:
 • Kosmicznych promocjach
 • Nowościach ze wszechświata
 • Szalonych akcjach Pionkonautów
 
{nocache:327eda84635262421c1e05ec5ba29a1d#0}
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl